Pediatrie Liberec, s.r.o,

ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Martin Zítek  

Preventivní péče

Preventivní prohlídky představují v práci praktického lékaře pro děti a dorost jeden ze základních postupů
k předcházení či včasnému zjišťování patologických stavů.

Lékař na základě zjištění vyplývajících z preventivního vyšetření zhodnotí fyzický a psychický stav organismu a zároveň by se měl pokusit odhalit případné sociální faktory, které by mohly ohrozit zdravotní stav a vývoj dítěte.
V případě odchylek od normálního stavu lékař stanoví postup, který vede ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Preventivní prohlídka má tyto části

  • zjištění antropometrických údajů (váha, výška, obvod hlavičky a hrudníku)
  • kontrola senzorických funkcí (zrak, sluch)
  • komplexní pediatrické vyšetření
  • vyšetření moče (orientačně na bílkovinu a cukr)
  • posouzení rozvoje hrubé a jemné motoriky
  • posouzení výbavnosti vrozených reflexů
  • posouzení rozvoje řeči
  • posouzení zvládání školních dovedností

1. prohlídka
Obvykle 5. -7. den po porodu - při převzetí novorozence po propuštění z porodnice. Lékař založí dokumentaci, odebere osobní a rodinnou anamnézu se zaměřením na prenatální a perinatální okolnosti vč. gynekologické anamnézy matky.
Vlastní vyšetření novorozence lze provést v místě jeho bydliště.
Lékař poučí rodiče o ošetřování dítěte, výživě a zhodnotí sociální zázemí.

2. prohlídka
Ve 14 dnech – zahájení podávání vitaminu D, pátrání po neurologických odchylkách

3. prohlídka
V 6 týdnech – kontrola psychomotorického vývoje
(vzpřimování, fixace zrakem, kontrola výsledku screeningu kyčlí)

4. prohlídka
Ve 3. měsíci – zhodnocení jemné motoriky, dle stavu zahájení očkování

5. prohlídka
Ve 4. měsíci – orientační vyšetření sluchu, informace o stravě dle typu (přirozená, umělá)

6. prohlídka
V 6.měsíci – sluchová zkouška, postup vzpřimování, informace o zavádění nemléčného příkrmu

7. prohlídka
V 8. měsíci – psychomotorický vývoj, kontrola chrupu.

8. prohlídka
V 10. měsíci – dovednosti v jemné motorice (špetkový úchop), rozvoj řeči.

9. prohlídka
Ve 12. měsíci – posouzení hrubé a jemné motoriky, přítomnost samostatné chůze, posouzení vývoje řeči (dvojslabičná slova).

10. prohlídka
V 18. měsíci – stav hrubé a jemné motoriky, sociální chování a řeč.

11. prohlídka
Ve 3 letech – udržování čistoty, ověření laterality (leváctví x praváctví), znalost barev a jejich rozlišení, první cílené vyšetření smyslů a smyslových orgánů, vývoj řeči a sociální vývoj (doporučení pro mateřskou školu).

12. prohlídka
V 5 letech – posouzení školní zralosti, schopnost udržovat tělesnou čistotu, znalost barev (pojmenování, posouzení vývoje řeči s příp. doporučením logopedické péče), vyšetření cholesterolu a lipidového metabolismu u dětí s rizikem kardiovaskulárních chorob v rodině.

13. – 16. prohlídka
V 7, 9, 11, 13 letech – vyšetření pohybového aparátu, držení těla, sledování nástupu puberty, v 11 letech vyšetření cholesterolu a lipidového metabolismu u dětí s rizikem kardiovaskulárních chorob v rodině.

17. prohlídka
V 15 letech – hodnocení dětského období včetně průběhu puberty, posouzení volby povolání s ohledem na zdravotní stav.

18. prohlídka
V 17 letech – posouzení volby povolání s ohledem na zdravotní stav dorostence.

19. výstupní prohlídka
Převedení mladistvého do péče praktického lékaře pro dospělé se provádí před dovršením 19. roku života.

Kontakty

Adresa ordinace

U Domoviny 491/1
460 01 Liberec – Perštýn

 


+420 739 074 065 / 7:00 - 11:00/

v době probíhajících preventivních prohlídek  je telefon nedostupný/ od 11:00 /  - rodičům, kteří jsou s dětmi na prohlídce je to nepříjemné, když telefonujeme a nevěnujeme se jejich dětem - děkuji za pochopení


ordinace@pediatrie-liberec.cz / pracovní dny 7:00 - 16:00 /

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

© 2018 Web vytvořen od JCweb